Ansøgningsskema

Cpr.nr. Navn

Ansættelsessted og intern adresse, postnr og by

Privat adresse, post nr. og by

Telefon arbejde: Telefon privat: Ansæt.år:

 Mail adresse:

 

Vindere af lodtrækningen bliver trukket for leje i den løn, der kommer til udbetaling sidst i april/først i maj måned.
Ugeønsker (ugenumre i prioriteret rækkefølge)
1:

2:

3:

4:

5:

Husønske (navn/bestillingsnr. i prioriteret rækkefølge)
1:

2:

3:

4:

5:

Hvis du har udfyldt din mail adresse korrekt vil du modtage en bekræftelse på at vi har modtaget din mail.