Anmodning om indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som Aalborg Kommune behandler om dig. Læs gerne vejledningen
Borger

Log ind med Nemlog-in.

Hvis du ikke har NemID/MitID

Hvis du ikke har NemID/MitID skal du henvende dig til Aalborg Kommunes Borgerservice, som kan hjælpe dig.
https://www.aalborg.dk/borgerservice-digital-post-cpr-oekonomi/borgerservice

Hos Borgerservice skal du medbringe gyldig legitimation (gerne pas eller kørekort). Læs mere her om gyldig legitimation