Anmodning om indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som Aalborg Kommune behandler om dig. Læs gerne vejledningen
Borger

Log ind med din private NemID.

Hvis du ikke har NemID

Hvis du ikke har NemID skal du henvende dig til Aalborg Kommunes Borgerservice, som kan hjælpe dig.
https://www.aalborg.dk/borgerservice-digital-post-cpr-oekonomi/borgerservice

Hos Borgerservice skal du medbringe gyldig legitimation (gerne pas eller kørekort). Læs mere her om gyldig legitimation