Valg til Ungebyråd 2023

Stem på din kandidat

Her kan du se alle kandidater som stiller op.

  1. Kandidaterne er sorteret alfabetisk efter fornavn.
  2. Klik på billedet for at læse mere.
  3. Vælg din kandidat. Sæt flueben
  4. Klik på STEM nederst på siden - her bliver du bedt om at logge ind.

 

Kandidater
Stem
Billede af Adarsh Chaudhary

Adarsh Chaudhary

Mine primære mærkesager er indlæringsvanskeligheder, klimakrisen og undervisningsmiljøer. Læs hele valgteksten her…

Billede af Anna Elisabeth Dreyer

Anna Elisabeth Dreyer

Jeg gerne vil arbejde for er Unges psykiske tilstand, klima, dyrevelfærd og unges sikkerhed i byen. Læs hele valgteksten her…

Billede af Christian Lund Krarup

Christian Lund Krarup

Jeg er stærkt for at debattere problemer og have reel demokrati når vi skal finde ud ad gode løsninger for alle. Læs hele valgteksten her…

Billede af Edda Munk Brandtoft

Edda Munk Brandtoft

Jeg vil gerne kæmpe for flere lærer med tid til den enkelte. Jeg vil også gerne kæmpe for flere interesse- og "nørde-aktiviteter". Læs hele valgteksten her…

Billede af Jessika Mailka Raetzel Kjær

Jessika Mailka Raetzel Kjær

Bedre miljø i fx folkeskoler og derfor skrue mere ned for mobning og drillerier. Vi skal hjælpe ordblinde. Jeg har også fokus på at dem der er homo også kaldet lgbtp+... Læs hele valgteksten her…

Billede af Juliane hastrup Allengreen

Juliane hastrup Allengreen

Jeg vil kæmpe for ordblindes rettigheder i skolen og for at inkludere børn i specialklasser i almenskolen, ekstra lærer i timerne og trivsel for alle, uanset hvilke udfordringer eller særlige behov, den enkelte elev nu har. Læs hele valgteksten her…

Billede af Lucas Brix Kristensen

Lucas Brix Kristensen

Jeg vil ændre på dett skrald, som ligger rundt på skolerne, da dette lugter og giver et dårligt miljø. Ud over det, vil jeg også kæmpe for bla. børnenes tryghed. Læs hele valgteksten her…

Billede af Matija Dosen

Matija Dosen

Mine store mål er at gøre vores fritid sjovere. Fokus på vores ungdomsklubber og mange flere og bedre fritidsaktiviteter. Vi skal have flere fritidsaktiviteter, som i gerne vil lave. Læs hele valgteksten her…

Billede af Matilde Friis Caspersen

Matilde Friis Caspersen

Hvis jeg kommer ind i byrådet vil jeg for eksempel arbejde med psykiatrien blandt børn og unge. Og en af de andre ting jeg også gerne vil arbejde med er LGBTQ+. Læs hele valgteksten her…

Billede af Melisja Strømer Nielsen

Melisja Strømer Nielsen

Min mærkesag er bedre hjælp til unge der har det svært og har udfordringer på daglig basis. F.eks udfordringer som ADHD, angst, PTSD, ordblindhed, ADD som kan gøre det svært at funger i daglig dagen f.eks i skolen, arbejdsmarked og i fritiden. Læs hele valgteksten her…

Billede af Patrick Jeppesen

Patrick Jeppesen

Mine mærkesager er bedre hygiejne på skolen, samt bedre stole. Bedre acceptering af diversiteten i Aalborg. Læs hele valgteksten her…

Billede af Sophie Jeppesen Nielsen

Sophie Jeppesen Nielsen

Mine mærkesager er at elever kan føle sig trygge på folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser. Især at klassemiljøet er trygt, så elever kan sige deres mening. Læs hele valgteksten her…

Billede af Stella Rosa

Stella Rosa

Min mærkesag er at være mere aktiv i timerne, fordi man kan have svært ved at koncentrere sig når man hele tiden sidder stille. Jeg synes det er vigtigt man ikke bare sidder på en stol i det samme lokale en hel skoledag. Læs hele valgteksten her…

Billede af Victor Ji Møldrup Christiansen

Victor Ji Møldrup Christiansen

Min primære mærkesag handler om mental sundhed. Der er vigtigt at skolegangen ikke kun handler om gode præstationer og høje karakterer, men også at der er plads til at trives... Læs hele valgteksten her…